MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău

Caiete de sarcini achiziţii

Caiet de sarcini Service și întreținere echipamente IT

28 martie 2018

Caiet de sarcini Servicii pază, monitorizare obiective

21 martie 2018

Noutăţi

Virusul West Nile: simptome și tratament
09 august 2018
 
RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE CANICULĂ
09 august 2018
 
Recomandări pentru evitarea intoxicațiilor cu ciuperci
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public