MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău

Documente de interes public

Lista de documente de interes public

 1. Acte normative care reglementează activitatea în domeniul sănătății;
 2. Structura organizatorică;
 3. Organigrama;
 4. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției (ROF);
 5. Regumentul Intern (RI);
 6. Bugetul de venituri și cheltuieli al D.S.P.J. Buzău;
 7. Programul de funcționare al instituției;
 8. Numele persoanelor din conducerea instituției și programul de audiențe;
 9. Bilanțul contabil;
 10. Surse financiare;
 11. Servicii publice furnizate de D.S.P. Buzău persoanelor fizice și juridice;
 12. Tarife prestări servicii;
 13. Rapoarte de activitate, date statistice, documente referitoare la starea și evoluția stării de sănătate a populației, precum și la tendințele de evoluție ale diferitelor componente ale sistemului;
 14. Programe de sănătate, politici și strategii privind sănătatea populației în județul Buzău;
 15. Comunicate de presă;
 16. Materiale informative privind sănătatea publică;
 17. ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat.

Documente produse/gestionate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău

 • Procese verbale de constatare a condițiilor igienico-sanitare
 • Procese verbale de constatare a contravenției
 • Rapoarte de inspecție
 • Autorizații sanitare de funcționare pentru diferite obiective, eliberate conform legislației în vigoare
 • Avize sanitare de construcție sau reamenajare
 • Decizie de suspendare a activității
 • Decizie de retragere a A.S.F.
 • Notificare pentru certificarea conformității
 • Notificarea de certificare de sănătate publică
 • Pasaport mortuar internațional
 • Aviz deshumare
 • Aviz sanitar de înhumare/transport
 • Procese Verbale și Fișe de declarare a bolilor profesionale
 • Buletine de analiză privind evaluarea condițiilor de muncă prin deteminări fizice(zgomot, vibrații, microclimat), chimice-toxicologice
 • Informări privind eliberarea certificatului medical de risc maternal
 • Referate de expertiza medico-pedagogică privind recomandarea de scutire parțială sau totală de frecvența a cursurilor școlare pentru elevii nedeplasabili
 • Referate de expertiza medico-pedagogică de recomandare de școlarizare mai aproape de domiciliu
 • Referate de expertiza medico-pedagogică de schimbare a unității școlare
 • Referate de expertiză medico-pedagogică de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învățământului liceal pentru elevii din clasele X-XII
 • Referate de expertiză medico-pedagogică de egalizare a șanselor la examenele naționale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiențe prezentând certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită o protecție specială
 • Autorizații de funcționare pentru furnizorii publici și privați pentru transport sanitar
 • Autorizare unități sanitare publice și private privind întocmirea fișelor medicale pentru conducătorii auto
 • Certificate de înscriere a cabinetelor medicale individuale, grupate sau asociate în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
 • Autorizații de liberă practică pentru activități conexe actului și surori medicale
 • Adeverințe pentru obținerea codurilor de parafă pentru medici
 • Certificat de absolvire cursuri noțiuni fundamentale de igienă
 • Sesizări și reclamații adresate Direcției de Sănătate Publică Buzău
 • Răspunsuri la petițiile adresate de către persoanele fizice sau juridice
 • Informări statistice săptămânale, lunare, trimestriale, anuale
 • Buletine de analize fizico-chimice și microbiologice
 • Contracte prestări servicii

Comunicate de presă

Informare privind rezultatele triajului epidemiologic după vacanța de vară an şcolar 2017-2018
04 octombrie 2017
 
Virusul West Nile: simptome și tratament
01 septembrie 2017
 
Comunicat de presă - Precizări privind decesul pacientei din judeţul Buzău cu meningo-encefalita cu virus WEST NILE
31 august 2017
 

Noutăţi

Regulament electoral pentru constituirea legală a primelor organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România
13 octombrie 2017
 
05 iulie 2017
 
Recomandări generale gripa aviară
22 februarie 2017
 

Documente

ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat