MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău
PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE DERULATE ÎN JUDEȚUL BUZĂU

Programul Național de Vaccinare

- Coordonator program: Dr. Scîntei Carmen

A. Obiectiv: Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea:

 1. la vârstele populației prevăzute în Calendarul național de vaccinare; 2. grupelor populaționale la risc.

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică

C. Activități:
 1. vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;
 2. vaccinarea grupelor populaționale la risc.

Programul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile Prioritare

- Coordonator program: Dr. Scîntei Carmen

A. Obiectiv: Depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică

C. Activități:
 1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile;
 2. intervenția în focar;
 3. derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenței și prevalenței bolilor infecțioase;
 4. coordonarea sistemului de alertă precoce și răspuns rapid.

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Infecției HIV

Coordonator program DSP: Dr. Scîntei Carmen
Coordonator tehnic Spital Județean de Urgență Buzău - Dr. Damian Elena

A. Obiective:
 1. reducerea răspândirii infecției HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecția HIV precum și prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;
 2. reducerea morbidității asociate cu infecția HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecție HIV/SIDA.

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", București

C. Activități:
 1. prevenirea și supravegherea infecției HIV/SIDA:
  1.1. efectuarea testelor specifice de screening;
  1.2. confirmarea cazurilor de infecție HIV;
  1.3. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;
  1.4. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare profilaxiei postexpunere;
  1.5. derularea de activități de informare-educare-comunicare pentru promovarea comportamentelor cu risc minim de dobândire a infecției HIV/SIDA;
 2. 2. tratamentul și monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecție HIV/SIDA:
  2.1. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV/SIDA la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;
  2.2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV și a celor necesare pentru profilaxia primară sau secundară a principalelor infecții oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA1);
  2.3. asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA;
  2.4. efectuarea testelor de rezistență genotipică la ARV la bolnavii cu infecție HIV/SIDA în eșec terapeutic2);
  2.5. creșterea aderenței la tratament.

Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al T.B.C

Coordonator DSP - Dr. Scîntei Carmen;
Coordonator tehnic judetean - Dr. Brancus Elena

A. Obiective:
 1. reducerea prevalenței și a mortalității TB;
 2. menținerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonară pozitivă la microscopie;
 3. tratamentul bolnavilor cu tuberculoză;
 4. menținerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonară.

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura de specialitate din cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta"

C. Activități:
 1. depistarea și supravegherea cazurilor de TB;
 2. diagnosticul cazurilor de TB;
 3. tratamentul bolnavilor TB;
 4. monitorizarea răspunsului terapeutic.

Programul Național de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale si Monitorizare a Utilizarii Antibioticelor și a antibiotico-rezistenței

Coordonator program - Dr. Scîntei Carmen

A. Obiectiv:

Creșterea calității serviciilor medicale în unitățile sanitare cu paturi prin reducerea riscului de a dezvolta o infecție nosocomială.

B.Unitate de asistență tehnică și management: structura de specialitate din cadrul Institutul Național de Sănătate Publică

C. Activități:

 1. supravegherea infecțiilor nosocomiale în sistem sentinelă;
 2. supravegherea rezistenței la antibiotice și utilizarea prudentă a antibioticelor.

Programul Național de Monitorizare a Factorilor Determinanți din Mediul de Viață și Muncă

Coordonator program - Dr. Toader Celine

A. Obiectiv:
Protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă

B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică

C. Domenii specifice:
 1. protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viață;
 2. protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiațiilor ionizante;
 3. protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă;
 4. protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție;
 5. activități complementare.
 • Subprogramul privind protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă

Coordonator subprogram - Dr. Dorobanțu Elena

 • Subprogramul privind protejarea sănătății publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție

Coordonator subprogram: Dr. Arion Luminița

Programul Național de Depistare Activa Precoce a Cancerului de Col Uterin

 • Coordonator program: Dr. Dragusin Ioan
 • Unitatea Spitalul Județean de Urgență Buzău - Coordonator: Dr. Popescu Doina – medic primar anatomopatolog
 • Unitatea Spitalul Municipal Rm. Sărat: Coordonator: Dr. Vasile Felicia – director medical

A. Obiective:
1. reducerea poverii cancerului de col uterin în populația feminină prin depistarea în fază incipiente de boală prin screening organizat;
2. îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic și tratament;
3. creșterea gradului de informare a populației pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

B. Unități de asistență tehnică și management
 1. la nivel național: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, denumită în continuare UATM - INSP;
 2. la nivel regional: denumite în continuare UATM – R - Spitalului Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București: asigură asistență tehnică și managementul pentru regiunea Sud-Est care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;

C. Activități

 1. 1. activități manageriale și administrative
  1.1. evaluarea bienală a performațelor Unităților regionale de management înființate în anul 2012 și corectarea deficiențelor constatate;
  1.2. evaluarea bienală a performațelor Unităților sanitare care au organizat rețele de screening;
  1.3. informarea și comunicarea privind condițiile de desfășurare a subprogramului de screening;
  1.4. elaborarea raportului preliminar privind desfășurarea subprogramului de screening pe baza raportărilor primite;
  1.5. constituirea bazei de date populaționale cuprinzînd populația feminină de vârstă eligibilă;
  1.6. constituirea bazei de date cuprinzând furnizorii de servicii medicale implicați în program;
  1.7. identificarea și selectarea furnizorilor de servicii medicale în vederea derulării subprogramului.
 2. 2. activități specifice:
  2.1. informarea și consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin și mobilizarea populației eligibile pentru testarea Babeș-Papanicolaou;
  2.2. recoltarea, etalarea și fixarea materialului celular cervical;
  2.3. colorarea Babeș-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 și interpretarea rezultatului testului Babeș-Papanicolaou;
  2.4. stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeș- Papanicolaou finalizată prin scrisoare medicală;
  2.5. îndumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau încipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigațiilor și stabilirea conduitei terapeutice;
  2.6. educația medicală continuă a personalului implicat în screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de asigurare a calității în screeningul pentru cancerul de col uterin;
  2.7. verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform normelor europene;
  2.8. asigurarea circuitului informațiilor în cadrul subprogramului privind colectarea, centralizarea și raportarea datelor în condițiile prezentelor norme;
  2.9. colectarea, înregistrarea și prelucrarea datelor privind persoanele testate Babeș-Papanicolaou.

Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate

 • Coordonator program: Dr. Drăgușin Ioan

A. Obiectiv:
Îmbunătățirea stării de sănătate a populație prin promovarea unui stil de viață sănătos și combaterea principalilor factori de risc.

Subprogramul de promovare a unui stil de viață sănătos
- Coordonator subprogram – Dr. Drăgușin Ioan

Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun
- Coordonator subprogram – Dr. Drăgușin Ioan

Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populației
- Coordonator subprogram – Dr. Arion Luminita

Programul Național de Sănătate a Femeii și copilului

- Coordonator program – Inspector Catoi Laura

A. Obiective:

 1. ameliorarea stării de nutriție a mamei și copilului;
 2. îmbunătățirea stării de sănătate a copilului;
 3. îmbunătățirea stării de sănătate a femeii;
 4. reducerea riscului de mortalitate infantilă și maternă.

B. Structura:

 1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriție a mamei și copilului;
 2. Subprogramul de sănătate a copilului;
 3. Subprogramul de sănătate a femeii.

C. Unitate de asistență tehnică și management: structura de specialitate din cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" București

Programul Național de Transplant

- Coordonator DSP - Dr. Scîntei Carmen;
- Coordonator Spitalul Județean de Urgență Buzău - Dr. Zoican Adrian

A. Obiective:
 1. creșterea numărului de donatori vii, donatori aflați în moarte cerebrală, precum și de donatori fără activitate cardiacă;
 2. coordonarea activităților de transplant;
 3. asigurarea testării imunologice și virusologice a potențialilor donatori, precum și a receptorilor;
 4. asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficiență cronică ireversibilă și/sau înlocuirea țesuturilor nefuncționale prin transplant de organe, țesuturi și/sau celule;

B. Structură:
 1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;

Programul Național de ATI

- Coordonator DSP - Dr. Scîntei Carmen;
- Coordonator Spitalul Județean de Urgență Buzău - Dr. Victor Ioniță

Comunicate de presă

Informare privind rezultatele triajului epidemiologic după vacanța de vară an şcolar 2017-2018
04 octombrie 2017
 
Virusul West Nile: simptome și tratament
01 septembrie 2017
 
Comunicat de presă - Precizări privind decesul pacientei din judeţul Buzău cu meningo-encefalita cu virus WEST NILE
31 august 2017
 

Noutăţi

Regulament electoral pentru constituirea legală a primelor organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România
13 octombrie 2017
 
05 iulie 2017
 
Recomandări generale gripa aviară
22 februarie 2017
 

Documente

ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat