MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
D.S.P.J. Buzău
Servicii publice furnizate de Direcția de Sănătate Publică Județeană Buzău persoanelor fizice și juridice

Nr. crt

Serviciile publice furnizate de DSPJ persoanelor fizice și juridice

Denumirea înscrisului

Actul normative de reglementare

Actele/documentele necesare

Instituția (și adresa acesteia) la care se depune cererea

Termenul legal de obținere

Observații

1.

Autorizarea sanitara in baza declaratiei pe proprie raspundere

Autorizatie sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere

Ordin M.S. nr. 1030/2009 – art. 6 alin. (1), cu modificarile si completarile ulterioare

1. Cererea de autorizare și documentele specifice obiectivului/activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

2. Declarația pe propria răspundere semnată de managerul unității/administratorul și/sau titularul activității, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a).

3. Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului

4. Plan situatie cu incadrarea in zona

5. Schite cu detalii/structura functionala

6. memoriul tehnic

7. Actul de infiintare al solicitantului: CIF/CUI;

8. Taxa de timbru

- Nu se percep taxe

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

30 zile lucratoare

Se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfășoară una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 2 și care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerțului.

MODEL CERERE (valabil la toate solicitarile de pct. 1-4)

Model declaratie pe propria raspundere

2.

Autorizarea sanitara în baza referatului de evaluare

Autorizatie sanitara în baza referatului de evaluare

Ordin M.S. nr. 1030/2009 – art. 9 alin. (1), cu modificarile si completarile ulterioare

1. cerere semnată de titularul activității/administrator;

2. Taxa de timbru de la primaria locala: rural=10 lei; urban = 20 lei

3. Plan de situatie cu incadrarea in zona

4. Schita cu detalii de structura functionala

5. memoriul tehnic

6. CUI/CIF

7. in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente care sa ateste indeplinirea cerintelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate in etapa de evaluare a obiectivului (VEZI ULTIMA COLOANA).

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile lucratoare

1. Documentatia necesara ASF- CMI conform OMS 251/16.03.2012 care a modificat si completat OMS 1030/20.08.2009

2. Documentatia necesara pentru ASF - unitati care au ca obiect de activitate: imbutelierea apei pentru consum uman

3. Documentatia necesara ASF – mijloace de transport probe biologice

4. Documentatia necesara vizei anuale pentru laboratoarele de analize medicale (Legea Functionarii Laboratoarelor de Analize Medicale 1301/2007).

5. Documentatia necesara pentru ASF camine/asezaminte de batrani

3.

Certificarea conformitatii

Notificare pentru certificarea conformitatii

Ordin M.S. nr. 1030/2009 – art. 17 alin. (1), cu modificarile si completarile ulterioare

Documentatia necesara pentru certificarea conformitatii.

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile lucratoare

se aplică, la cererea titularului activității, în vederea evaluării conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

4.

Asistența de specialitate de sănătate publică

Notificarea de certificare de sănătate publică

Ordin M.S. nr. 1030/2009 – art. 18 alin. (1), cu modificarile si completarile ulterioare

Documentatia necesara pentru asistenta de specialitate de sanatate publica

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile lucratoare

se aplică, la cererea titularului activității, în vederea evaluării conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

5.

Pasaport mortuar

Pasaport mortuar international

Ordin M.S. nr. 119/2014 – art.88 si anexa 3

- Mijloc de transport autorizat pentru transport mortuar

- talon masina mortuara

- certificat deces – copie

- certificate de imbalsamare

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

In aceeasi zi

 

6.

Aviz deshumare

Avizul se elibereaza numai pentru perioada 01.nov. – 31 martie

Ordin M.S. nr. 119/2014 – art. 90, alin 2, lit. a)

- certificat deces – copie

- act concesionare loc de veci eliberat de administratia cimitirelor

- adeverinta Administratia cimitirelor

- cerere de deshumare din partea memebrilor defunctului

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

48 ore

Criteriul de deshumare - numai pentru perioada 01.nov. – 31 martie

7.

Aviz sanitar de inhumare/transport

Aviz sanitar de inhumare/transport

Ordin M.S. nr. 119/2014 – art.86

- certificat deces – copie

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

In aceeasi zi

-

8.

Analize de laborator

1. ANALIZE ACREDITATE RENAR

2. LISTA OFICIALĂ DE ANALIZE EFECTUATE DE DSP Buzău

Buletin de analize

Ordin M.S. nr. 208/2012

La solicitare

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

In functie de analiza solicitata

CERTIFICAT DE ACREDITARE

TARIFELE CONFORM OMS 208/2012

9.

Cercetarea si declararea bolilor profesionale

Proces Verbal

Fisa de declarare

Legea 319/2006 cu Normele de aplicare

H.G. 1425/2006 modificata cu H.G. 955/2010

Conform legislatiei

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile

-

10

Evaluarea conditiilor de munca prin deteminari fizice(zgomot, vibratii, microclimat), chimice-toxicologice

Buletin de analiza

Legea 319/2006

H.G. 493/2006

H.G. 1218/2006

H.G.1/2012

 Conform legislatiei

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

30 zile

-

11

Evaluarea respectarii legii privind protectia maternitatii la locul de munca

Informare privind eliberarea certificatului medical de risc maternal

Ord.96/2003 modificat cu Legea 154/2015 aprobata prin Legea 25/2004

H.G. 537/2004

Conform legislatiei

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

In aceeasi zi

-

12.

Rezolvarea contestatiilor privind aptitudinea in munca

Proces Verbal

Decizia nr.53/2008 a DSP

H.G. 355/2007 modificata cu H.G. 1169/2011

Conform legislatiei

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile

-

13.

Referat de expertiza medico-pedagogica

Referat de expertiza medico-pedagogica privind recomandarea de scutire parțială sau totală de frecventa a cursurilor școlare pentru elevii nedeplasabili

Ord MS 197/2003

Certificat medical eliberat de medic specialist

Bilet internare spital

Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap

DSP Buzău Compartiment de igiena copiilor si tinerilor, Comisia medicala de orientare scolar-profesionala str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile lucratoare

La solicitare

14.

Referat de expertiza medico-pedagogica

Referat de expertiza medico-pedagogica de recomandare de școlarizare mai aproape de domiciliu

Ord MS 197/2003

Certificat medical eliberat de medic specialist

Bilet internare spital

Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu

DSP Buzău Compartiment de igiena copiilor si tinerilor, Comisia medicala de orientare scolar-profesionala str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile lucratoare

La solicitare

15.

Referat de expertiza medico-pedagogica

Referat de expertiza medico-pedagogica de schimbare a unității școlare

Ord MS 197/2003

Certificat medical eliberat de medic specialist

Bilet internare spital

Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu

DSP Buzău Compartiment de igiena copiilor si tinerilor,

Comisia medicala de orientare scolar-profesionala str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile lucratoare

La solicitare

16.

Referat de expertiza medico-pedagogica

Referat de expertiza medico-pedagogica de schimbare a filierei, profilului sau specializării în cadrul învățământului liceal pentru elevii din clasele X-XII

Ord MS 197/2003

Certificat medical eliberat de medic specialist

Bilet internare spital

Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu

DSP Buzău Compartiment de igiena copiilor si tinerilor

Comisia medicala de orientare scolar–profesionala str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile lucratoare

La solicitare

17.

Referat de expertiza medico-pedagogica

Referat de expertiza medico-pedagogica de egalizare a sanselor la examenele naționale de capacitate sau de bacalaureat pentru elevii cu deficiente prezentând certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesita o protecție specială

Ord MS 197/2003

Certificat medical eliberat de medic specialist

Bilet internare spital

Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu

DSP Buzău Compartiment de igiena copiilor si tinerilor Comisia medicala de orientare scolar–profesionala str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

20 zile lucratoare

La solicitare

18.

Autorizatii de functionare pentru furnizorii publici si private pentru transport sanitar

Autorizatie de functionare

OMS 1519/2009

OMS nr. 2021/2008

OMS nr. 64/2010

Documentele din OMS 1519/2009

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

30 zile

La solicitare

19.

Autorizare unitati sanitare publice si private privind intocmirea fiselor medicale pentru conducatorii auto

Autorizatie (cu avizare anuala)

OMS  nr. 1159/2010 privind aprobarea listei unităților de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

Pentru eliberarea autorizatiei sunt necesare documentele prevazute in OMS nr. 1159/2010

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

30 zile

La solicitare

1. MODEL CERERE AUTORIZARE

2. MODEL CERERE VIZĂ ANUALĂ

3. MODEL DECLARAȚIE

4. DOCUMENTE AVIZARE ANUALĂ

20.

Apostilare Documente pe care se aplica APOSTLA DE LA HAGA de catre Institutia Prefectului

APOSTILA (semnatura si stampila)

Ordonanta ne.66/1999

Rezolutia MS NR.E.N. 1907/2005

Acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fise medicale, adeverinte/certificate medicale, bilete de iesire din spital)

- Autorizatii de libera practica

- Adeverinte stagiu practica

- Certificate de conformitate pentru calificarea in profesii din domeniul sanatatii (medici; asistenti medicali)

- Adeverinte eliberate de unitati medicale pentru personalul angajat

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

 

Persoane fizice si juridice care solicita viza pe documente in vederea eliberarii Apostilei de la Haga de catre Institutia Prefectului

Persoane fizice si juridice care solicita viza in vederea prezentarii documentelor ce se folosesc  in state care  nu sunt parti la Conventia de la Haga

21.

Inscrierea cabinetelor medicale individuale, grupate sau asociate in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Certificat de inregistrare in RUCM

OU 83/2000

OMS 560/2003

Ordonanta 124/1998

OMS 711/2000

OMS 528/2000

1. Cererea de solicitare;

2. Certificatul de membru in Colegiul Medicilor al medicului/medicilor – original;

3. Dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează unitatea medico-sanitara – copie;

4. Autorizația sanitară de funcționare – notificare Asistenta de specialitate in sanatate publica – copie;

5. Avizul colegiului medicilor- original

DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 1-3

30 zile

La solicitare

22.

Inscrierea cabinetelor medicale cu personalitate juridica in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Certificat de inregistrare in RUCM

OU 83/2000

OMS 560/2003

Ordonanta 124/1998

OMS 711/2000

OMS 528/2000

1. Cererea de solicitare;

2. Actul constitutiv al societatii - copie

3. Certificat de inregistrare in registrul comertului – copie;

4. Certificatul constatator de la registrul comertului – copie;

5. Certificatul de membru de la Colegiul Medicilor al medicului titular/medicilor colaboratori – copie;

6. Dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează unitatea medico-sanitara – copie;

7. Avizul Colegiul Medicilor- original;

8. Autorizația sanitară de funcționare – notificare Asistenta de specialitate in sanatate publica- copie

DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 1-3

30 zile

La solicitare

23.

Inscrierea cabinetelor de libera practica pentru servicii conexe actului medical in Registrul Unic – partea a III-a

Certificat de inregistrare in RUCM pentru servicii publice conexe actului medical

OU 83/2000

OMS 711/2000

1. Cerere

2. Autorizatie de libera practica pentru personalul care isi exercita in mod independent una din profesiile prevazute in OU83/2000

3. Dovada titlului de detinere a spatiului in care functioneaza cabinetul de libera practica pentru activitati publice conexe actului meedical

4. Actele constitutive ale societatii (Pt.societatile comerciale)

5. Certificat de inmatriculare (Pt.societatile comerciale)

6. Certificatul constatator de la registrul comertului – copie;

7. Avizul de la colegiile de specialitate – specialitati care au infiintate colegii – original

DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 1-3

30 zile

La solicitare

24.

Autorizatii de libera practica pentru activitati conexe actului si surori medicale

Autorizatie de libera practica

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1078/2010 art. 17, cap. VII, lit. j.

1. Diploma de studii – legalizata la notariat;

2. Copie xerox B.I./C.I.

3. Copie xerox Certificat de casatorie (daca este cazul);

4. Certificat medical tip A5 – original;

5. Cazier judiciar – original;

6. Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa vechimea in munca sanitara – original;

7. Adeverinta de confirmare in grad profesional, unde este cazul - copie;

8. Copie xerox asigurare malpraxis

DSPJ Buzău, str. G-ral G. Baștan, nr. 1-3

30 zile

La solicitare

25.

Inscrierea unitatilor sanitare private pt. persoanele fizice si juridice in Registrul

Certificat de inregistrare

OU 83/2000

OMS 560/2003

Ordonanta 124/1998

OMS 711/2000

OMS 528/2000

1. Cererea de inregistrare;

2. Certificatul de membru in Colegiul Medicilor al medicului/medicilor  –

3. Actele constitutive ale societatii (unde este cazul)

4. Certificatul de inmatriculare de la Registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, hotărârea judecătorească de înființare si actul de acordare a personalității juridice (unde este cazul)

5. Dovada de la Registrul comertului din care sa reiasa ca societatea are ca unic obiect de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe (cerere de mentiuni) (unde este cazul)

6. Dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează unitatea medico-sanitara - copie xerox

7. Autorizația sanitară de funcționare – notificare Asistenta de specialitate in sanatate publica ;

8. Avizul colegiului medicilor.

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

30 zile

La solicitare

26.

Cod de parafa

Adeverinta

OMS nr.1059/2003

1. Cerere

2. Copie diploma licenta

3. B.I./C.I. – Copie Xerox

3. Certificat de membru in Colegiul Medicilor – copie xerox

4. Adeverinta de la unitatea angajatoare

5. Certificat medic specialist-copie Xerox

DSP Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 41-43, Buzău, Jud. Buzău

30 zile

La solicitare

27.

Primire dosare in vederea aprobarii de catre M.S. a  trimiterii la tratament in strainatate

Finantare M.S.

OMS 50/2004

VEZI: PROCEDURA PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI DOSAR DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

Conform legislatiei

La solicitare

28.

Certificat de absolvire cursuri notiuni fundamentale de igiena

Certificat

OMS/MECT 1225/5031/

Certificatul se elibereaza in urma promovarii cursului de notiuni fundamentale de igiena absolvit la una din unul din centrele de instruire din judetul Buzău  acreditate de M.S.

DSP Buzău, str. G-ral Grigore Baștan, nr. 3, Buzău, Jud. Buzău

30 zile

FURNIZORI AVIZATI SA REALIZEZE PROGRAME DE INSTRUIRE PRIVIND INSUSIREA NOTIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENA

Noutăţi

Recomandări pentru evitarea intoxicațiilor cu ciuperci
 
În conformitate cu articolul 661 din Legea 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, vă informăm că pentru situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani, minorii își pot exprima consimțământul informat în absența părinților sau reprezentantului legal.
29 mai 2018
 
Recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății privind metodele de prevenție și tratament ale afecțiunilor cauzate de temperaturi extrem de scăzute
01 martie 2018
 

Documente

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la vârsta fertilă
 
ORDIN privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău nu deține pagini pe site-urile de socializare, astfel încât singurele surse credibile și oficiale de informații le reprezintă website-ul instituției și persoana responsabilă cu solicitările pentru informațiile de interes public